ERKKA Junior - kehitysseurantajärjestelmä

LÄHTÖKOHTA

Olennaisena osana testaamista on tuloksien saattaminen muotoon, josta kyetään helposti näkemään kehityksen suunta. Varsinkin pelaajille annettavan informaation omasta kehittymisestään tulisi olla selkeästi esitettyä ja helposti ymmärrettävissä. 

Seuralla oli tilanne, jossa monelta vuodelta kertynyttä testausdataa ei pystytty järkevästi ja kohtuullisella työpanoksella jakamaan pelaajille. Tämä oli tietysti myös pelaajille turhauttavaa, koska testejä tehtiin, mutta tuloksistaan ei saanut informaatiota kuin testeissä. Oman kehityksen seuraaminen oli siten vain oman muistin varassa. Kaikki data oli olemassa, mutta sen jakaminen pelaajakohtaisesti ja selkeässä esitysmuodossa oli ratkaisematta.

Ratkaisumalleja mietittiin ja eri esitystapoja ongelman ratkaisemiseksi löydettiinkin, mutta ne kaikki olisivat olleet erittäin työläitä toteuttaa. Lisäksi tämä työmäärä olisi tarvinnut tehdä joka testikerran jälkeen.

 

RATKAISU

Parkanon Kiekolla on nykyään käytössään järjestelmä, jolla testitulokset saadaan jaettua pelaajien omiin, tai heidän vanhempiensa sähköposteihin. Näin ei tarvitse tulostaa valtavaa määrää paperitulosteita. Pelaaja voi itse tulostaa omat pdf-muotoiset testituloksensa niin halutessaan. Tästä ominaisuudesta koituu seuralle mm. taloudellista säästöä ja on huomattavasti vähemmän vaivannäköä tarvitseva toimintatapa tuloksia jaettaessa.

Tietokantaan perustetaan jokaiselle junioripelaajalle paikka, johon kerätään perustiedot kuten syntymäaika, sähköpostiosoite. Pelaajan sijoittuu tiettyyn joukkueeseen automaattisesti syntymävuoden ja erikseen syötettävän ns. tasokorjauskertoimen kautta. Näiden tietojen perusteella myös joukkueet päivittyvät automaattisesti.

Pelaajan testituloksia, kasvun seurannan- ja harjoitusaktiivisuusseurannan tuloksia päivitetään niille erikseen tehtyjen käyttöliittymien kautta. Näiden kaikkien eri osa-alueiden seuraamisen kautta saamme yksityiskohtaisia tietoja pelaajasta, ja näin voimme olla tukemassa pelaajan kehittymistä. Seuran valmennusjohto, valmentajat, itse pelaajat sekä pelaajien vanhemmat pystyvät tarkastelemaan pelaajan kehittymistä kokonaisvaltaisesti, ja erityisesti sitä, onko pelaajan toiminta sillä tasolla, että se edistää pelaajan itsensä asettamien tavoitteiden toteutumista lajin piirissä.

Seurallamme on käytössä junioripelaajan kehitysseurantajärjestelmä, jonka avulla aktiivisesti seuraamme junioreiden fyysisiä ja lajitaidollisia ominaisuuksia sekä niiden kehittymistä. Järjestelmästä saadaan arvokasta tietoa seuramme valmennustoiminnan kehittämiseen.

Järjestelmästä voidaan suoraan lähettää sähköpostitse erityyppisiä pelaajakohtaisia raportteja pelaajalle tai hänen huoltajalleen. Järjestelmästä saatavia raportteja ovat mm. harjoitusaktiivisuus, pelaajan kehitys eri osa-alueilta ja kasvunseuranta.

Parhaat tulokset ja keskiarvotulokset ikäluokittain löytyvät materiaalipankista