Parkanon Kiekon sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 15.5.2015 klo 19 jäähallin kokoustilassa

7.5.2015

1)  kokouksen avaus

2)  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3)  todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4)  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5)  hyväksytään kokouksen työjärjestys

6)  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle

7)  valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8)  valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

9)  valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10)  päätetään seuran toiminnan kannalta tarpeellisista toimikunnista ja valitaan niihin jäsenet.

11)  määrätään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

12)  valitaan edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa

13)  käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

14)  kokouksen päättäminen