SEURAINFO

Parkanon Kiekko ry  pähkinänkuoressa

 

Parkanon Kiekko ry (PK 83) on perustettu toukokuun 4. päivä 1983.

Toiminta - ajatuksena on tarjota Parkanon seudun lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa sekä auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittymään innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Juniorikiekkoilu on seuran ensisijaista toimintaa. Seura tarjoaa myös erilaisista lähtökohdista oleville aikuisille mahdollisuuden harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua tai liikuntaan liittyvää vapaaehtoista yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.  

Parkanon Kiekon pääasiallinen toiminta tapahtuu Parkanon Jäähalli Oy:n omistamalla Leppäkoski-areenalla, jolta seura vuokraa hallin käyttöönsä toimintakaudeksi kerrallaan. Toimintakausi on 1.7 - 30.6 välinen aika. Jäähalliyhtiön osakekannasta Parkanon kaupunki omistaa 52 %  lopun osakekannan jakautuessa yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

Parkanon Kiekko ry on Suomen Jääkiekkoliiton jäsenseura ja siten sitoutunut noudattamaan Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä ja ohjeistuksia.

 

  Toiminta ja toiminnan tavoitteet

  PK 83 pelaajapolut.

  Harrastaminen seurassa alkaa Leijona - kiekkokoulusta, joka on tarkoitettu 4 - 7 - vuotiaille lapsille. Leijona - kiekkokoulusta edetään varsinaiseen ikäluokkajoukkueen perustamiseen joka pyritään perustamaan vähintään joka toinen vuosi. Joukkueen toiminnan perusta on vapaaehtoistyössä, joten joukkueen valmentajat, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja huoltajat pyritään ensisijaisesti löytämään lasten vanhempien joukosta. Nämä nk. johtoryhmän jäsenet ovat seuran toimihenkilöitä, jotka hoitavat joukkueen käytännön asiat ja järjestelyt käyttäen apunaan joukkueen muita vanhempia. Joukkue hoitaa taloutensa itsenäisesti seuran ohjeiden mukaisesti ja on taloudestaan vastuussa seuralle. Seuran joukkueet pelaavat ottelunsa Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen sarjoissa joukkueen taitotason edellyttämällä sarjatasolla.

  Urheilutoiminnan ensisijaisena tavoitteena on laadukas lapsi- ja nuorisotoiminta. Seura tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa ja kehittää liikunnallisia taitojaan monipuolisien laadukkaiden harjoitusten muodossa. Monipuolisuus toteutuu jäällä tapahtuvan harjoittelun sekä harjoitusten yhteydessä tapahtuvan muissa ympäristöissä toteutettavan oheisharjoittelun merkeissä. Lisäksi seura järjestää jääharjoituskauden ulkopuolella nk. kesäharjoituksia, joissa kehitetään yleisliikunnallisia taitoja ja lajille ominaisia fyysisiä ominaisuuksia sekä opetetaan pelin lainalaisuuksia. 

  Parkanon Kiekolla toimintaa on johtamassa ja kehittämässä palkattu seuratyöntekijä. Seuratyöntekijä linjaa seuran ja joukkueiden urheilutoimintaa ja on joukkueiden valmentajien tukena ja mukana kehittämässä heidän osaamistaan. Seuratyöntekijä toimii osana joukkueiden arkipäiväistä harjoitustoimintaa sekä pitää pelaajille ja vanhemmille valistus- ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi Seuratyöntekijä hoitaa seuran pelaajien pelaajakartoitusta yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa ja toimii yhteyshenkilönä urheilullisissa asioissa Suomen Jääkiekkoliittoon ja yhteistyöseuroihin.

  Seura haluaa toiminnallaan tukea vanhempien sekä koulun kasvatutyötä ja antaa mahdollisuuden elinikäiseen harrastukseen ja liikunnalliseen aktiivisuuteen hienon lajin parissa. Seuran juniorityön päämäärät ovat linjattu kolmeen erilaiseen pelaajapolkuun:

  1. Junioripelaajan kasvattaminen liikuntaa harrastavaksi tervehenkiseksi aikuiseksi sekä PK 83: n seuratoiminassa mukana olevaksi harrastekiekkoilijaksi tai seuratoimijaksi

  2. Junioripelaajan kasvattaminen PK 83: n edustus- tai naisjoukkueen pelaajaksi.

  3. Junioripelaajan kasvattaminen pelaajaksi korkeammille sarjatasoille ja ammattilaissarjoihin.

   

  Parkanon Kiekko haluaa toiminnassaan edistää lasten ja nuorten kasvattamista yhteisöllisyyden, yhteistyön ja erilaisuuden hyväksymisen arvomaailmaan.

   

   

  Päätöksenteko Parkanon Kiekossa

  Parkanon Kiekon toiminta perustuu seuran yhdistyssääntöihin ja yhdistyslakiin. Seuran ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous, jossa valtaa käyttävät seuran täysi – ikäiset jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Kokouksessa jäsenellä on yksi ääni, eikä valtakirjalla voi äänestää. Seuran varsinaiseksi jäseneksi katsotaan henkilö, joka maksaa jäsenmaksunsa, hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

  Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen ulkopuolella kokouksessa valittava johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi 5 - 8 jäsentä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös seuran sihteeri. Valmennuspäällikkö osallistuu tarvittaessa kokouksiin esittelijänä ilman äänioikeutta. Johtokunta toimii seuran yhdistyssääntöjen mukaan ja käyttää yhdistyslain puitteissa seurassa toimeenpanovaltaa.

  Talous

  Parkanon Kiekon pääasiallinen toiminta tapahtuu Parkanon Jäähalli Oy:n omistamalla Leppäkoski-areenalla, jolta seura vuokraa hallin käyttöönsä toimintakaudeksi kerrallaan. Toimintakausi on 1.7 - 30.6 välinen aika. Jäähalliyhtiön osakekannasta Parkanon kaupunki omistaa 52 %  lopun osakekannan jakautuessa yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

  Seuran ylivoimaisesti suurin yksittäinen kuluerä on Parkanon Jäähalli Oy:lle maksettava tilavuokra, joka on noin 75 000 € / kausi.

  Seura rahoittaa toimintaansa myymällä harjoitus- ja pelijäävuoroja omille joukkueilleen, muille seuroille sekä mm. Parkanon kaupungille ja Pro Parkanolle yleisöluisteluvuoroja. Seura saa osan tuloistaan myös sponsoritukena yrityksiltä ja yhteisöiltä.


   

  Kausijulkaisu 2023-2024

   

  Parkanon Kiekko lukuina

  Kausi 2023 - 2024

  Jäsenistö

  Junioreita 95

  Aikuispelaajat 76

  Toimihenkilöitä 55

   

   

   

   

   

  ARVOMME

  Avoimuus

  Sitoutuneisuus

  Suvaitsevaisuus

  Oikeudenmukaisuus

  Tavoitteellisuus

  Harri Nummela
  SJL puheenjohtaja

  Suomalainen jääkiekko on strategiassaan asettanut keskeiseksi päämääräkseen jääkiekkoperheen monipuolisen kasvattamisen.

  --

  Tunnemme lajin piirissä suurta vastuuta siitä että jääkiekkotaitojen opettamisen ohella annamme kasvatustyöllämme suomalaisille nuorille myös muita tärkeitä elämän eväitä. Kaikista ei tarvitse eikä voi tulla huippupelaajia, mutta kaikista nuorista voi kasvaa tasapainoisia ja kestävän arvopohjan omaavia kansalaisia. Siihen suomalainen jääkiekkoperhe haluaa ja voi toiminnallaan merkittävässä määrin vaikuttaa.


  Harri Nummela, Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja
  Leijonat-lehti (2/2016) kiekkotaitoja ja kasvatustyötä