URHEILUPAINOTTEINEN OPISKELU

Parkanon Kiekko ry on mukana mahdollistamassa urheilupainotteista toisen asteen opiskelua Parkanossa. Ensimmäinen vuosiluokka aloitti urheilupainotteisen opiskelun syksyllä 2019. 

Urheilupainotteinen opiskelu on mahdollista Parkanon Lukiossa ja Saskyn järjestämissä koulutuksissa Parkanon toimipisteissä.

Parkanossa on loistavat mahdollisuudet harrastaa tavoitteellisesti jääkiekkoa koulunkäynnin ohessa. Mikäli sinut valitaan urheilupainotteisuudelle, harrastat ilman kausi-, harrastepaikka- ja pelipassimaksuja. 

Opiskelu pähkinän kuoressa urheilupainotteisuudella Parkanossa:

  • Vastaa ison kaupungin urheiluakatemiatoimintaa, mutta vain pienemmässä mittakaavassa.
  • Lajit: Jääkiekko, salibandy ja E-sports (elektroninen urheilu).
  • Ammattitaitoiset ja kokeneet valmentajat.
  • Muihin urheilulinjoihin ja -painotteisuuksiin verrattuna Parkanon malli antaa myös merkittäviä taloudellisia etuuksia opiskelijalle, jotta tavoitteellisen harrastamisen kynnys ei kasva liian suureksi.
  • Mahdollinen Parkanossa toisen asteen opiskeluja suorittaville nuorille.
  • Naapuripaikkakunnilla asuville urheilupainotteisuudelle valituille opiskelijoille koulukyyditysmahdollisuus.

 

Esittelyvideoon pääset tästä

Liitteet