HARRASTAMISEN TALOUDELLINEN TUKEMINEN

 

Taloudelliseten kustannusten vuoksi harrastuksen jatkaminen voi joskus olla vaakalaudalla. Vähävaraisille perheille on Parkanon Kiekko ry:n seuratoiminnassa mukana oleville harrastajille tarjolla kolmenlaista tukea lasten ja nuorten harrastamisen kustannuksiin.

Jääkiekkoliiton tukea voivat hakea keväisin vanhemmat pelaajat (ikäluokat U13-U18) ja syksyisin nuoremmat (ikäluokat U9-U12).

Pelaajayhdistyksen Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta voivat hakea U9-U16-ikäluokkien pelaajat marras-joulukuussa.

Parkanolaiset lapset ja nuoret jääkiekon harrastajat voivat hakea tukea myös Toni Rajalan stipendirahastosta.

Tukien hakeminen Jääkiekkoliiton ja Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta tapahtuu aina seuran kautta. 

 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n tuki

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista.

 1. Jääkiekkoliitto tiedottaa seuroja aina hyvissä ajoin ennen hakuaikojen alkamista tukihaun päivämääristä ja muista hakuun liittyvistä asioista.
 2. Seura ja joukkueenjohto puolestaan huolehtivat, että tukihaun ikäluokkien pelaajilla ja pelaajien perheillä on tieto siitä, milloin ja miten tuet ovat haettavissa.
 3. Joukkueenjohtaja ja seuran nimeämä vastuuhenkilö vastaa perheiden mahdollisiin kysymyksiin tukihakuun liittyen ja tarvittavilta osin kysyy lisätietoa omalta aluepäälliköltä perheiden puolesta.
 4. Perheet toimittavat joukkueen tai seuran edustajalle hakemuksessa tarvittavat tiedot ja seuran edustaja täyttää hakemukset määräpäivään mennessä.
 5. Kun tukihakemukset on käsitelty, Jääkiekkoliitto tiedottaa seuroja tukien saajista. Seura informoi pelaajien perheitä asiasta.
 6. Jääkiekkoliitto maksaa sovittuna aikana tuet seuran ilmoittamalle tilille, josta tukisumma kohdistetaan tukea saaneen pelaajan kausimaksuihin.

Myönnettävät tukisummat nousevat harrastajan ikäluokan mukaan 200 eurosta aina 1300 euroon asti.  

 

Pelaajayhdistyksen Olympia- ja A-maajoukkuerahaston tuki (SJRY)

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista.

Haku tapahtuu seuraavasti:

 1. Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle.
 2. Seura täyttää lomakkeen Suomen Jääkiekkoilijat ry:n verkkosivuilla.

Avustusten kokonaismäärä on 80.000 € ja se jaetaan rahaston ohjausryhmän harkinnan mukaan – avustussummat vaihtelevat ikäluokittain.

 

Toni Rajalan stipendirahaston tuki

Rahasto on perustettu Parkanon kaupungin Toni Rajalalle myöntämällä 10 000 euron lahjoituksella sekä Säästöpankkisäätiön 3000 euron lahjoituksella. Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea parkanolaisten lasten ja nuorten jääkiekkoharrastusta. Tuen saajan tulee olla parkanolainen.

Rahaston stipendien jakoperusteet ovat mm. seuraavat:

 1. Jääkiekkoharrastamisen tukeminen (varusteet, kausimaksu), jotta kiekkoharrastamisen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta. Tukea voi hakea enintään kahtena kautena peräkkäin.
 2. SJL:n pelaajapolkuun liittyvistä peli- ja leiritystapahtumista koituvat kulut perheen taloudellinen tilanne huomioiden.
 3. Tukea myönnetään vain seurojen ja Suomen jääkiekkoliiton tarjoamaan toimintaan.
 4. Leiritoimintaan tukea myönnettäessä tuen tulee aina hyödyttää yksittäisten parkanolaisten lasten ja nuorten jääkiekon harrastamisen mahdollisuutta. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma, jossa tämä eritellään.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä kooltaan 100-800 euroa pelaaja kohti. Leiritoimintaan tuen suuruus päätetään erikseen.

Jaettavat stipendit hyväksytään vuosittain rahaston toimikunnan esityksestä Jäähalliyhtiön hallituksessa. Myönnetyt pelaajakohtaiset stipendit maksetaan suoraan seuran tilille, josta tuki kohdennetaan stipendin saaneelle pelaajalle. Leiritoiminnan stipendit maksetaan seuralle.

Tukipäätöksiä ei perustella.

Lisätietoja tuesta ja hakemisesta:

Jose Ylisalo
p.050 3362217

seuratyontekija(at)parkanonkiekko.fi

 

 

Kuva on linkki SJL:n Tukea harrastamisen-sivuille.
Kuvaa klikkaamalla pääset SJRY:n sivuille.