TÄHTISEURA

Parkanon Kiekko ry uudelleen auditoitiin lasten ja nuorten Tähtiseuraksi.

 

Parkanon Kiekon lasten ja nuorten toiminta arvioitiin jälleen Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-statuksen arvoiseksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Olemme siis edelleen todistetusti laadukas ja vastuullinen lasten ja nuorten liikuntaseura, joka jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa ja mahdollistaa harrastamisen taito- ja tavoitetasosta riippumatta.


Kesäkuussa 2020 Parkanon Kiekko sai ensimmäisenä Hämeen alueen jääkiekkoseurana Tähtiseuran arvon ollen samalla valtakunnallisestikin yksi ensimmäisistä auditoiduista jääkiekkoseuroista. Toiminnan laadusta ei seurassamme tingitä, ja siitä osoituksena Parkanon Kiekko uudelleenauditoitiin 30. huhtikuuta 2024 ¬- jälleen ensimmäisenä Hämeen alueen jääkiekkoseuroista.


Kiitos laadukkaasta toiminnasta kuuluu koko seuraväelle! Ilman mittavaa joukkoa vapaaehtoisia lasten ja nuorten jääkiekkoharrastus Parkanossa ei olisi mahdollista. Jatketaan yhdessä arvokasta työtä liikuntaharrastuksen eteen.

Parkanon Kiekko ry on Tähtiseura. 

Parkanon Kiekko ry on Suomen Olympiakomitean toimesta virallisesti tunnustettu laadukkaaksi, moderniksi ja inhimilliset toimintatavat omaavaksi seuraksi, jonka toiminta sopii kaikille harrastajille. Parkanon Kiekko ry on ollut Tähtiseura 3.6.2020 alkaen.

Seura on oikeutettu käyttämään viestinnässään lasten ja nuorten Tähtiseura -tunnusta. Parkanon Kiekko ry on ensimmäinen Tähtiseura-tunnustuksen saanut jääkiekkoseura Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueella ja valtakunnallisesti viides tunnustuksen saanut jääkiekkoseura.

Parkanon Kiekko ry tarkastelee toimintaansa kerran vuodessa, jolloin arvioidaan myös seuran valitsemien kehityskohteiden edistymistä. Seura auditoidaan seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua.

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

 

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtimerkki

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen  aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura  saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin.

 

Uutinen 2.6.2020

Parkanon Kiekko ry:n seuratoiminnan laatua arvioitiin 1.6.2020 järjestetyssä tilaisuudessa.

Parkanon Kiekko ry on ollut mukana tammikuusta 2019 Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmassa kehittämässä lasten ja nuorten seuratoiminnan laatua. Jääkiekkoseurojen laatuohjelman läpiviennistä vastaa Suomen Jääkiekkoliitto ry. 

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Se on myös osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan, ja seuran toiminta mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtiseura-ohjelmassa seuratoimintaa tarkastellaan ja arvioidaan n. 70 eri laatukriteerin avulla, jotka kaikki tulee olla kunnossa, jotta seura voi saada Tähtimerkin. Arvioinnin tekevät Suomen Jääkiekkoliiton ja Olympiakomitean edustajat seuran esittämien ja todentamien kuvausten, niihin liittyvien materiaalitiedostojen ja -linkkien sekä henkilöhaastattelujen avulla.

Seuratoiminnan laatua arvioidaan seuraavissa kategorioissa:

 1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
 2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
 3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
 4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

1.6.2020 Parkanon jäähallilla pidetyssä laatuauditoinnissa olivat SJL:n edustajina paikalla Hämeen alueen aluepäällikkö Jouko Mattila, aluevalmentaja Olli Savikko sekä Keskimaan alueen aluepäällikkö Antti Hänninen. Seuraa edustamassa olivat:

 • Juha Oksanen, seuran puheenjohtaja
 • Kari Autiosalo, seuran johtokunnan jäsen
 • Virpi Uusi-Luomalahti, seuran johtokunnan jäsen
 • Aarne Mansukoski, seuratyöntekijä
 • Riikka Lehtisaari, seuran sihteeri
 • Mauri Wilén, valmentaja
 • Terhi Ylilammi, joukkueenjohtaja
 • Timo Seilo, joukkueenjohtaja
 • Jenni Niemi, pelaajan vanhempi
 • Niko Mäkelä, pelaaja

Auditoinnin perusteella SJL:n edustajat arvioivat seuran toiminnan laadukkuuden ja lähettävät lausuntonsa edelleen arvioitavaksi Suomen Olympiakomitealle. Suomen Olympiakomitean tarkastelun jälkeen kriteerien täyttyessä seuralle myönnetään Tähtimerkki.