TYTTÖKIEKKO- JA MV-VALMENNUKSEN KEHITTÄMISHANKE

Parkanon Kiekko ry on saanut Leader-avustusta seuran tyttökiekko- ja maalivahtivalmennuksen kehittämishankkeeseen (kaudet 2020-2021 & 2021-2022). Alustavasti hanke oli yksivuotinen, mutta seurana haimme siihen jatkokautta onnistuneen ensimmäisen vuoden johdosta.. Hankkeessa on kyse Parkanon Kiekko ry:n jo olemassa olevan tyttökiekkotoiminnan kehittämisestä ja toiminnan laadun vahvistamisesta sekä maalivahtivalmennuksen kehittämisestä ja maalivahtivalmennuslinjauksen rakentamisesta.

Tyttökiekon kehittämishankkeessa tavoitteena on: 

- tyttökiekon harrastajamäärän kasvattaminen (pelaajat ja toimijat)

- lisätä valmentajien osaamista ja tietotaitoa

- valmennus- ja joukkuetoiminnan laadun vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen

-  saada tyttöjoukkueita muodostettua useampaan ikäryhmään

- muodostaa tyttökiekosta seuran elinvoimaisuuden yksi kivijalka

- nostaa tyttöjen liikunnallista aktiivisuutta lajin parissa

- lisätä tyttökiekkoilun tunnettuutta seuran toiminta-alueella ja lisätä tietoutta jääkiekosta lajina varteenotettavana tyttöjen harrastuksena


Hankkeen käytännön toteutus tapahtuu siten, että seurassa vierailee tyttöjen harjoituksissa tyttökiekon ammattilainen, joka ohjaa ja kouluttaa sekä kehittää paitsi pelaajia, valmentajia ja muita toimijoita, sekä koko seuran tyttökiekkotoimintaa yhdessä seuratyöntekijän kanssa. Hanke on eräänlainen pilottihanke, jossa nk. taitovalmennusta kohdennetaan tyttökiekkoilijoihin kehittäen SJL:n
taitovalmentajamallia edelleen tyttökiekon kohderyhmään sopivaksi. Yhteistyössä on mukana myös Suomen Jääkiekkoliitto.

 

Maalivahtivalmennuksen kehittämishankkeessa tavoitteena on:

- maalivahtien arkiharjoittelun laadukkuuden nostaminen uudelle tasolle

- maalivahtivalmennuksen arjen tukeminen

- maalivahtivalmentajien määrän lisääminen valmennuksen tuen avulla

- valmentajien ja seuran tietotaidon tason nostaminen maalivahtivalmennuksessa

- maalivahtivalmennuskoulutuksien järjestäminen

- seuran maalivahtivalmennuksen linjaaminen

 

Maalivahtivalmennuksen kehittämishankkeen käytännön toteutus tapahtuu samalla periaatteella kuin tyttökiekonkin.