Parkanon Kiekko ry:n vuosikokous 11.1. klo 19:00

4.1.2016

Parkanon Kiekko ry:n syyskokous pidetään maanantaina 11.1.2016 klo 19:00 jäähallin kokoustilassa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyssääntöjemme määräämät asiat, esityslista alla

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Kokouksen sihteerin valinta
  4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Toimintakertomuksen, tilintarkastajien lausunnon sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 1.7.2014 – 30.6.2015
  7. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
  8. Johtokunnan esittämät asiat tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki seuran jäsenmaksun maksaneet täysi-ikäiset jäsenet.

 

Tervetuloa