Valmennuspäällikön tehtävänimike muuttuu seuratyöntekijäksi.

26.3.2020

Toimenkuva pysyy samana.

Johtokunta päätti kokouksessaan 12.3.2020, että seuran palkatun työntekijän tehtävänimike muuttuu valmennuspäälliköstä seuratyöntekijäksi. Toimenkuva ei sinällään muutu, mutta uusi tehtävänimike kuvaa paremmin työntekijän laaja-alaista tehtäväkenttää seuran arkitoiminnan pyörittäjänä ja seuran toiminnan kehittäjänä. 

Seuratyöntekijän toimenkuvaan kuuluvat tehtävät yleisesti:

- vastaa seuran päivittäistoiminnoista. Johtaa ja hoitaa itseohjautuvasti seuran asioita raportoiden niistä seuran puheenjohtajalle  

- toteuttaa johtokunnan antamat muut tehtävät sekä projektit

- velvollinen osallistumaan johtokunnan kokouksiin, sekä tarpeen mukaan osallistuu joukkueenjohtajakokouksiin ja vanhempainpalavereihin yms

- edustaa seuraa toimeensa liittyvissä tilaisuuksissa

- rekrytoi uusia valmentajia yhdessä johtokunnan kanssa, ja luo toiminnallaan edellytyksiä uusien pelaajien hankkimiseksi

Urheilutoiminnoissa: 

- linjaa seuran urheilutoimintaa ja toimii valmentajien esimiehenä

- vastaa urheilupainotteisen opiskelun urheilutoiminnasta ja yhteistyöstä

- vastaa seurayhteistyöstä niihin seuroihin, joiden kanssa on yhteistä valmennus- ja   joukkueyhteistyötä ja hoitaa yhteistyöhön liittyvät pelaajaliikennesiirrot

- luo ja ylläpitää yhteyksiä yhteistyöseuroihin, Suomen Jääkiekkoliittoon, muihin seuroihin, sekä urheilutoimintaan liittyviin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin

- osallistuu lajiliiton valmennuspäällikkötoimintaan ja on seuran yhteyshenkilö urheilutoiminnassa

- vastaa valmentajien koulutuksesta

- raportoi johtokunnalle urheilutoiminnasta ja esittelee johtokunnalle valmennukseen liittyviä asioita, jotka tarvitsevat johtokunnan päätöksen

- muodostaa seuran joukkueet kausittain ja ilmoittaa ne SJL: n sarjoihin joukkueille sopiville   sarjatasoille joukkueiden valmentajien kanssa yhteistyössä

- vastaa seuran sisäisestä pelaajakartoituksesta, ja vastaa seuran pelaajien testaustoiminnasta

- vastaa seurasiirroista