Parkanon Kiekko ry:n sääntömääräinen kevätkokous ke 17.6.2020 klo 19:00

26.5.2020

Kevätkokous pidetään jäähallin kahvion luokkatilassa.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle.

 7. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

 8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

 9. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.

 10. Valitaan edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa.

 11. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.

 12. Kokouksen päättäminen.

Seuran kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet. 

Seuran kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä, erääntyneen jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, ei äänioikeutta.