Tähtiseura-laatuauditointi Parkanon Kiekolle tehty!

2.6.2020

Parkanon Kiekko ry:n seuratoiminnan laatua arvioitiin 1.6.2020 järjestetyssä tilaisuudessa.

Parkanon Kiekko ry on ollut mukana tammikuusta 2019 Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmassa kehittämässä lasten ja nuorten seuratoiminnan laatua. Jääkiekkoseurojen laatuohjelman läpiviennistä vastaa Suomen Jääkiekkoliitto ry. 

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Se on myös osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan, ja seuran toiminta mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtiseura-ohjelmassa seuratoimintaa tarkastellaan ja arvioidaan n. 70 eri laatukriteerin avulla, jotka kaikki tulee olla kunnossa, jotta seura voi saada Tähtimerkin. Arvioinnin tekevät Suomen Jääkiekkoliiton ja Olympiakomitean edustajat seuran esittämien ja todentamien kuvausten, niihin liittyvien materiaalitiedostojen ja -linkkien sekä henkilöhaastattelujen avulla.

Seuratoiminnan laatua arvioidaan seuraavissa kategorioissa:

 1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
 2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
 3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
 4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

 

 

1.6.2020 Parkanon jäähallilla pidetyssä laatuauditoinnissa olivat SJL:n edustajina paikalla Hämeen alueen aluepäällikkö Jouko Mattila, aluevalmentaja Olli Savikko sekä Keskimaan alueen aluepäällikkö Antti Hänninen. Seuraa edustamassa olivat:

 • Juha Oksanen, seuran puheenjohtaja
 • Kari Autiosalo, seuran johtokunnan jäsen
 • Virpi Uusi-Luomalahti, seuran johtokunnan jäsen
 • Aarne Mansukoski, seuratyöntekijä
 • Riikka Lehtisaari, seuran sihteeri
 • Mauri Wilén, valmentaja
 • Terhi Ylilammi, joukkueenjohtaja
 • Timo Seilo, joukkueenjohtaja
 • Jenni Niemi, pelaajan vanhempi
 • Niko Mäkelä, pelaaja

Auditoinnin perusteella SJL:n edustajat arvioivat seuran toiminnan laadukkuuden ja lähettävät lausuntonsa edelleen arvioitavaksi Suomen Olympiakomitealle. Suomen Olympiakomitean tarkastelun jälkeen kriteerien täyttyessä seuralle myönnetään Tähtimerkki.

Parkanon Kiekko ry jää innolla odottelemaan Olympiakomitean lausuntoa. Seurastamme voi tulla ensimmäinen jääkiekon Tähtiseura Hämeen alueella!

Tällä hetkellä koko Suomesta kolme jääkiekkoseuraa saanut Tähtimerkin osoituksena toimintansa laadusta.