Parkanon Kiekko ry:n sääntömääräinen kevätkokous to 17.6.2021 klo 18:00.

22.3.2021

Kokous pidetään Teams-kokouksena.

11 § Kevät- ja syyskokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle.
 7. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.
 10. Valitaan edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa.
 11. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 12. Kokouksen päättäminen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä, erääntyneen jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, ei äänioikeutta.

Teams-kutsun kokoukseen voit pyytää seuran puheenjohtaja Timo Seilolta sähköpostitse osoitteesta; puheenjohtaja(at)parkanonkiekko.fi