Tiedote koronapandemian vaikutuksista harrastustoimintaan 21.4.2021.

21.4.2021

Rajoitustoimenpiteitä puretaan maltillisesti koronatilanteen helpottaessa.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina 20.4.2021, että alle 20-vuotiaiden (vuonna 2002 tai myöhemmin syntyneiden) ryhmäharrastukset myös sisätiloissa voidaan tällä viikolla käynnistää OKM:n ja THL:n turvaohjeita ja kymmenen hengen ryhmäkokoa noudattaen. Kymmenen hengen ryhmäkokoa tulee noudattaa toistaiseksi myös ulkotiloissa tapahtuvan harjoittelun yhteydessä.

Parkanon Kiekko ry:n juniorijoukkueiden osalta tämä tarkoittaa, että joukkueiden johtoryhmät tekevät itsenäisesti päätöksen siitä, koska aloittavat kesäharjoitustoiminnan ja missä muodossa sekä laajuudessa. Harjoitteluympäristönä toimivat pääasiassa jäähallin sisätilat ja sen välittömässä läheisyydessä olevat ulkotilat.

Aikuisten harrastustoiminnan osalta on arvioitu, että ryhmäharrastaminen ulkona voisi alkaa kesäkuussa ja mahdollisesti elokuussa ryhmäharrastaminen myös sisätiloissa olisi aikuisharrastajille taas sallittua. 

Vallitsevassa koronatilanteessa noudatetaan alle 20-vuotiaiden ryhmäharjoittelussa toistaiseksi seuraavia periaatteita:

  • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan tarkasti ylös läsnä olleet.
  • Kilpailuja ja otteluja tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä.
  • Vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita.
  • Joukkueen ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä.
  • Kaikki harjoitusmuodot toteutetaan siten, että lähikontaktien syntymistä pyritään välttämään ja esimerkiksi pelejä, joissa lähikontaktin syntyminen on väistämätöntä ei järjestetä.
  • Toiminta pyritään toteuttamaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa.
  • Ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa.
  • Harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että jäähallissa voi samanaikaisesti toimia kaksi (2) erillistä 10 hengen ryhmää, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia.

Parkanon Kiekko ry seuraa edelleen viranomaistiedotteita ja tiedottaa edelleen rajoitusten muutoksista jäsenistöään.