Tiedote koronatilanteesta 30.9.2021.

30.9.2021

Vaikutukset seuran toimintaan.

Parkanon kaupungissa on meneillään laaja koronavirusinfektion aiheuttama tartuntaketju ja tällä hetkellä tauti etenee etenkin lasten ja nuorten parissa. Sairastuneita on tällä hetkellä toistakymmentä ja altistuneita kymmeniä. Joka päivä on ilmaantunut uusia sairastumisia ja useita altistuneita. Terveysviranomaisten mukaan suurin osa Pirkanmaalla sairastuneista ovat rokottamattomia. Tartuntaketjun vaikutukset ulottuvat myös Parkanon Kiekko ry toimintapiiriin.

Seura on aktiivisesti yhteydessä eri viranomaistahoihin vallitsevassa tilanteessa ja toimii heidän ohjeistuksiensa pohjalta. Nykyohjeistuksien mukaisesti terveysviranomaiset selvittävät tapauskohtaisesti altistuneet ja ovat heihin henkilökohtaisesti yhteydessä. Samassa ryhmässä tai tilassa toimineita henkilöitä ei automaattisesti katsota koko ryhmän osalta altistuneiksi, vaan terveysviranomaiset määrittävät varsinaiset altistuneet lähikontaktien perusteella. Taudille altistuneita täyden rokotesarjan saaneita ei määrätä karanteeniin.

Terveysviranomaiset eivät jaa kenenkään henkilökohtaisia terveystietoja seuralle, joten seuratoimintaamme vaikuttavien sairastumisien tai altistumisien osalta seura on yksittäisten jäsentensä informaation varassa.

Terveysviranomaisten mukaan tartuntaketju on edelleen laajenemassa Parkanossa. Paikkakunnalla ja seurassa vallitseva tilanne, sekä sarjapelaamisen mahdolliset vaikutukset huomioituna, terveysviranomaiset ovat antaneet yhdelle Parkanon Kiekko ry:n alaiselle joukkueelle vahvan suosituksen omaehtoiseen karanteeniin 30.9.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seura keskeyttää joukkueen toiminnan asetetuksi määräajaksi.

Muiden joukkueiden tai ryhmien toimintaan tällä ei ole vaikutusta ja he voivat jatkaa harrastamista normaalisti.

Parkanon Kiekko ry painottaa edelleen, että:

  • voimassa on kasvomaskin käyttösuositus yleisissä tiloissa (yli 12-vuotiaat)
  • vain toiminnan kannalta välttämättömien henkilöiden oleskelu harrastus- tai pukeutumistiloissa on sallittua
  • kaikkea turhaa oleilua hallin yleisissä tiloissa vältetään
  • pidetään huolta ohjeistuksien mukaisesta käsi- ja yskimishygieniasta
  • annetaan toisillemme tilaa
  • toimintaan ei osallistuta, jos on pienempiäkään oireita, jotka viittaavat koronaan
  • jokaisella harrastuskerralla kirjataan tarkasti ylös läsnäolleet

Parkanon Kiekko ry jakaa Suomen Olympiakomitean suosituksen ja Parkanon kaupungin kehotuksen koronarokotteen ottamiseksi.