Parkanon Kiekko ry:n sääntömääräinen syyskokous.

9.11.2021

Syyskokous pidetään torstaina 9.12.2021 klo 18:30 alkaen jäähallin kahvion luokkatilassa.

Parkanon Kiekko ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenmaksunsa maksaneet täysi-ikäiset seuran jäsenet. 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Syyskokouksen asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

  8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

  9. Kokouksen päättäminen