Pelaajakysely - motivaatioilmasto

Arvioi, miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa ja joukkueesi toimintaa harjoituksissa. Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. Tulokset kertovat joukkueesi motivaatioilmastosta ja harjoitusten laadusta. 

 

Valitse numero, joka parhaiten vastaa käsitystäsi: 1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

 

Kysely

Kyselyvastausten yhteenveto ja tulkinnat

 

Motivaatioilmaston ulottuvuudet:

Kilpailusuuntautuneisuus: Kysymysten 3 ja 10 summa

Tehtäväsuuntautuneisuus: Kysymysten 2 ja 8 summa

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus: Kysymysten 5 ja 7 summa

Autonomia/itsemäärääminen: Kysymysten 4 ja 6 summa

 

Harjoitusten laadun ulottuvuudet:

Viihtyvyys: Kysymysten 1 ja 11 summa

Aktiivisuus: Kysymysten 9 ja 12 summa

 

Tämä motivaatioilmastokysely on mukailtu versio kyselystä, joka on julkaistu Liikuntatieteellisen Seuran Urheilupsykologian perusteet-kirjassa. Tekijät: Leena Matikka ja Martina Roos-Salmi.