Toimihenkilöt

Ville Syngelmä
Joukkueenjohtaja
Kirsi Jytilä
Rahastonhoitaja
Kirsi Rajasalo
Vastuuvalmentaja
Sanna Autiosalo
Vastuuvalmentaja
Sanna Heinämäki
Maalivahtivalmentaja
Jaakko Jytilä
Valmentaja
Heikki Myllymäki
Huoltaja