PALAUTEKYSELYN TULOKSET

Seuratoiminnan palautekyselyt 2022

Parkanon Kiekko ry:n palautekyselyt seuran toiminnasta tehtiin touko-kesäkuun aikana 2022. Ne suunnattiin kaikille seuratoiminnassa mukana oleville sidosryhmille. Kyselyt olivat kahden edellisvuoden tapaan Suomen Olympiakomitean laatimat seuratoiminnan palautekyselyt. Niiden sisältö vaihteli eri kohderyhmien mukaan. Kohderyhmät olivat seuraavat: 

  • 10-vuotta ja nuoremmat juniorit
  • 11-vuotta ja vanhemmat juniorit
  • lasten vanhemmille
  • aikuisharrastajille
  • seuran toimihenkilöille 

Seuran edustusjoukkueelle tehtiin oma räätälöity palautekyselynsä.

Palautekyselyjen tarkoituksena on tuoda esiin seuramme jäsenien ja sidosryhmien mielipiteitä toiminnastamme ja seuramme nykytilasta eri toimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on myös saada kehitysehdotuksia eri osa-alueilta seuran toimintaan liittyen.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Saimme vastauksia kaikkiaan 26 kappaletta. Edustusjoukkueen palautekyselyn vastaukset eivät ole mukana tässä määrässä. Viime keväänä saimme vastauksia jonkin verran enemmän, yhteensä 72 kappaletta. 

Palautekyselyjen keskiarvot kohderyhmittäin näkyvät oheisissa liitteissä. Nettisivuille laitetuissa tiivistelmissä ei ole mukana sanallisia palautteita, mutta käymme niitä läpi johtokunnan kanssa.

Seuran johtokunta tarkastelee palautekyselyjen vastauksia omassa prosessissaan ja ryhtyy saadun informaation perusteella tarvittaviin kehittämistoimeniteisiin.