PALAUTEKYSELYN TULOKSET

Seuratoiminnan palautekyselyt 2024

Parkanon Kiekko ry:n palautekyselyt seuran toiminnasta tehtiin huhtikuun aikana 2024. Ne suunnattiin kaikille seuratoiminnassa mukana oleville sidosryhmille. Kyselyt olivat edellisvuosien tapaan Suomen Olympiakomitean laatimat seuratoiminnan palautekyselyt. Niiden sisältö vaihteli eri kohderyhmien mukaan. Kohderyhmät olivat seuraavat: 

  • 10-vuotta ja nuoremmat juniorit
  • 11-vuotta ja vanhemmat juniorit
  • lasten vanhemmille
  • aikuisharrastajille
  • seuran toimihenkilöille 

Palautekyselyjen tarkoituksena on tuoda esiin seuramme jäsenien ja sidosryhmien mielipiteitä toiminnastamme ja seuramme nykytilasta eri toimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on myös saada kehitysehdotuksia eri osa-alueilta seuran toimintaan liittyen.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Saimme vastauksia kaikkiaan 43 kappaletta. Keväällä 2022 saimme vastauksia jonkin verran vähemmän, yhteensä 26 kappaletta. 

Palautekyselyjen keskiarvot kohderyhmittäin näkyvät oheisissa liitteissä. Nettisivuille laitetuissa tiivistelmissä ei ole mukana sanallisia palautteita, mutta käymme niitä läpi johtokunnan kanssa.

Seuran johtokunta tarkastelee palautekyselyjen vastauksia omassa prosessissaan ja ryhtyy saadun informaation perusteella