Palautekysely 2021

Seuratoiminnan palautekyselyt 2021

Parkanon Kiekko ry:n palautekyselyt seuran toiminnasta tehtiin huhtikuussa 2021. Ne suunnattiin kaikille seuratoiminnassa mukana oleville sidosryhmille. Kyselyt olivat edellisvuoden tapaan Suomen Olympiakomitean laatimat seuratoiminnan palautekyselyt. Niiden sisältö vaihteli eri kohderyhmien mukaan. Kohderyhmät olivat seuraavat: 

  • 10-vuotta ja nuoremmat juniorit
  • 11-vuotta ja vanhemmat juniorit
  • lasten vanhemmille
  • aikuisharrastajille
  • seuran toimihenkilöille 

Seuran edustusjoukkueelle tehtiin oma räätälöity palautekyselynsä.

Palautekyselyjen tarkoituksena on tuoda esiin seuramme jäsenien ja sidosryhmien mielipiteitä toiminnastamme ja seuramme nykytilasta eri toimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on myös saada kehitysehdotuksia eri osa-alueilta seuran toimintaan liittyen.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Saimme vastauksia kaikkiaan 72 kappaletta. Edustusjoukkueen palautekyselyn vastaukset eivät ole mukana tässä määrässä. Viime keväänä saimme vastauksia vähän enemän, yhteensä 88 kappaletta. 

Palautekyselyjen keskiarvot kohderyhmittäin näkyvät oheisissa liitteissä. Mukana on myös sanallisia kehitysehdotuksia ja mielipiteitä toiminnastamme. Olemme joutuneet muokkaamaan joitakin vastauksia anonymiteetin säilyttämiseksi. Vastauksien sisällöllistä sanomaa ei ole muutettu.

Seuran johtokunta tarkastelee palautekyselyjen vastauksia omassa prosessissaan ja ryhtyy saadun informaation perusteella tarvittaviin kehittämistoimeniteisiin.