Palautekysely 2020

Seuratoiminnan palautekyselyt 2020

Parkanon Kiekko ry teetti huhtikuussa 2020 toiminnassaan mukana oleville sidosryhmilleen Suomen Olympiakomitean seuratoiminnan palautekyselyt. Kyselyjen sisältö vaihteli eri kohderyhmien mukaan. Kysely tehtiin digitaalisten palautekyselylomakkeiden avulla seuraaville kohderyhmille:

  • 10-vuotta ja nuoremmat juniorit
  • 11-vuotta ja vanhemmat juniorit
  • lasten vanhemmille
  • aikuisharrastajille
  • seuran toimihenkilöille 

Seuran edustusjoukkueelle tehtiin oma räätälöity palautekyselynsä.

Palautekyselyjen tarkoituksena on tuoda esiin seuramme jäsenien ja sidosryhmien mielipiteitä toiminnastamme ja seuramme nykytilasta eri toimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on myös saada kehitysehdotuksia eri osa-alueilta seuran toimintaan liittyen.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme vastauksia kaikkiaan 88 kappaletta. Edustusjoukkueen palautekyselyn vastaukset eivät ole mukana tässä määrässä. Laajempi palautekysely on tehty viimeksi seurassa 2014, silloin saimme vastauksia 62. Tulevaisuudessa palautekysely tehdään joka kausi.

Palautekyselyjen keskiarvot kohderyhmittäin näkyvät oheisissa liitteissä. Mukana on myös sanallisia kehitysehdotuksia ja mielipiteitä toiminnastamme. Olemme joutuneet muokkaamaan joitakin vastauksia henkilöllisyyden tunnistamisen välttämiseksi, sisällön sanomaa ei ole muutettu.

Seuran johtokunta on tarkastellut palautekyselyjen vastauksia ja tulevalla kaudella panostetaan erityisesti tiedottamisen parantamiseen. Tiedotus ja viestintä ovat seuratoiminnan tärkeimpiä asioita. Tiedottamista tehdään kauden mittaan paljon, mutta totta on, että asiat voitaisiin hoitaa vielä paremmin. Varsinkin tiedonkulun varmistamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Voimme kuitenkin todeta, että tarkoituksellisesta tiedon panttaamista seuran tai sen joukkueiden tiedottamisessa ei ole esiintynyt, enemmänkin kyse on usein ajattelemattomuudesta ja osittain asioiden paljoudesta sekä kiireestä. Seuran päätöksenteon tiedottamista tullaan parantamaan, sekä seuran asioiden ja toimintamallien tiedotusta joukkueiden vanhempainilloissa lisäämään.